• Call Us On

    +603 3258 4300

  • Fax Us On

    +603 3258 4599

All

Abdul Mujid Abdullah (Dr)

Head of Centre

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4312

f: +603 3258 4599

Rodziah Ismail (Assoc.Prof)

Associate Prof

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4436

f: +603 3258 4599

Nazri Che Dom (Assoc. Prof. Ts. Dr)

Nazri Che Dom (Assoc. Prof. Ts. Dr)

Senior Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4447

f: +603 3258 4599

Farah Ayuni Sahafea @ Shafie

Farah Ayuni Sahafea @ Shafie

Senior Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4450

f: +603 3258 4599

Mohd Pozi Mohd Tahir

Senior Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4313

f: +603 3258 4599

Siti Rohana Mohd Yatim

Senior Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4446

f: +603 3258 4599

Nasaruddin Abd. Rahman

Senior Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4441

f: +603 3258 4599

Mohd Izwan Masngut

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4449

f: +603 3258 4599

Razi Ikhwan Md Rashid

Razi Ikhwan Md Rashid

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4485

f: +603 3258 4599

Ahmad Razali Ishak

Ahmad Razali Ishak

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4509

f: +603 3258 4599

Nadiatul Syima Mohd Shahid

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4448

f: +603 3258 4599

Megat Azman Megat Mokhtar

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4440

f: +603 3258 4599

Shantakumari Rajan

Senior Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4443

f: +603 3258 4599

Mohd Syamsul Amri Deraman

Assistant Environmental Health Officer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4498

f: +603 3258 4599

Mohammad Nor Fadhli Baharum

Assistant Environmental Health Officer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4557

f: +603 3258 4599

Hasnida Hamdan

Assistant Environmental Health Officer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4566

f: +603 3258 4599