• Call Us On

    +603 3258 4300

  • Fax Us On

    +603 3258 4599

All

Zamzaliza Abd. Mulud (Dr)

Zamzaliza Abd. Mulud (Dr)

Head of Centre

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4305

f: +603 3258 4599

Siti Khuzaimah Ahmad Sharoni

Siti Khuzaimah Ahmad Sharoni

Lecturer (Study Leave)

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4349

f: +603 3258 4599

Noraini Hashim

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4346

f: +603 3258 4599

Sharifah Shafinaz Sharif Abdullah

Lecturer (Study Leave)

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +6033258 4348

f: +603 3258 4599

Norhaini Majid

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4347

f: +603 3258 4599

Norfidah Mohamad

Norfidah Mohamad

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4305

f: +603 3258 4599

Suzana Yusof

Suzana Yusof

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4350

f: +603 3258 4599

Fatimah Sham

Fatimah Sham

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4520

f: +603 3258 4599

Norhafizatul Akma Shohor

Norhafizatul Akma Shohor

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4352

f: +603 3258 4599

Sofee Mohamed Akhlak

Sofee Mohamed Akhlak

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4355

f: +603 3258 4599

Norimah Said

Norimah Said

Young Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4477

f: +603 3258 4599

Roswati Nordin

Roswati Nordin

Young Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4481

f: +603 3258 4599

Rosuzeita Fauzi

Rosuzeita Fauzi

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4477

f: +603 3258 4599

Suriani Shukri

Senior Assistant Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4357

f: +603 3258 4599

Haslin Erri

Assistant Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4360

f: +603 3258 4599

Nor Hidayah Mat Tohit

Registered Nurse

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4359

f: +603 3258 4599

Nawwar Haidatul Ain Mohamad Ayob

Registered Nurse

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4360

f: +603 3258 4599

Haliza Abdul Rahman

Registered Nurse

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4478

f: +603 3258 4599

Rohaya Sobhi

Registered Nurse

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4497

f: +603 3258 4599

Nurul Hasdiyanti Nordin

Registered Nurse

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

t: +603 3258 4536

f: +603 3258 4599

Roslinda Isa

Roslinda Isa

Lecturer

Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Kampus Puncak Alam

42300 Bandar Puncak Alam Selangor

f: +603 3258 4599