Pengiktirafan dari badan professional Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)

Tahniah kepada program-program FSK di Kampus Bertam dan Kampus Puncak Alam yang telah diikitiraf oleh badan profesional Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) sebagai program akademik berasaskan teknologi.

 

Website Statistics

Today


*Data source: Google Analytics

Contact Us

Fakulti Sains Kesihatan
UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam

42300 Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

wacanafsk@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4300
Fax: +603-3258 4599