• Call Us On

  +603 3258 4300

 • Fax Us On

  +603 3258 4599

 1. Sekretariat Mahasiswa Fakulti dijadikan rujukan utama dalam segenap aspek.
 2. Menerapkan kematangan dan profesionalisme bagi memupuk kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa FSK
 3. Proaktif dan cekap dalam pelaksanaan tugas
 4. Meningkatkan visibility FSK melalui keunggulan SMF
 5. Melahirkan mahasiswa yang berketrampilan berteraskan integriti dan kredibiliti

Sekretariat Mahasiswa Fakulti (SMF),Fakulti Sains Kesihatan(FSK) merupakan satu badan pelajar yang terdiri daripada gabungan pelajar-pelajar Fakulti Sains Kesihatan yang berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan mahasiswa khususnya mahasiswa FSK.SMF FSK juga bertindak sebagai penjalin antara lapisan pelajar dan bahagian pentadbiran fakulti dalam segala permasalahan yang dihadapi di samping merupakan satu persatuan yang bersifat mesra pelajar di mana setiap mahasiswa boleh menyuarakan pendapat dalam penambahbaikan kampus.

 • Speaker Corner
 • Kursus Pengurusan Organisasi
 • Hari Aduan Fakulti
 • Entrepreneurship talk with industry
 • Exploring the Nature of Entrepreneurship
 • FSK Entrepreneurs Awareness
 • CELIK STEM 1.0
 • FANTASTIC SCIENCE 2.0
 • Pemantapan Destini Siswa
 • Annual General Meeting
 • Jualan di Foyer FSK 6
 • Kursus Pengendalian Makanan
 • NAHSSE Selection
 • Majlis Anugerah Dekan
 • Malam Pra Graduan pelajar tahun Akhir
 • Hari bersama Dekan
 • Training of Trainer 2.0 (TOT)
 • Tafsir Al-Quran
 • Minggu Suai Kenal pelajar baru