• Call Us On

  +603 3258 4300

 • Fax Us On

  +603 3258 4599

Image
 1. Mengeratkan hubungan antara ahli persatuan dalam usaha menjaga kelestarian alam sekitar dan keselmatan di tempat kerja
 2. Berkongsi ilmu dan maklumat berkaitan informasi kesihatan dan keselamatan persekitaran.
 3. Memupuk kesedaran dan mempromosi budaya kerja selamat di kalangan ahli persatuan dan masyarakat.

Persatuan Environmental Health Students’ Association (EHSan) telah ditubuhkan secara rasmi pada 2005 di Uitm Jalan Othman, penubuhan persatuan ini bertujan untuk menyatukan para pelajar Diploma dan Sarjana Muda keselamatan dan kesihatan persekitaran dibawah satu bumbung demi memperjuangkan kelestarian alam sekitar dan keselamatan pekerjaan. Persatuan ini bergerak aktif dalam mengetengahkan isu-isu berkaitan pencemaran alam sekitar seperti pemanasan global, pemusnahan hutan, pencemaran udara, air, sisa pepejal dan pelbagai lagi isu alam sekitar yang lain. Dalam masa yang sama, persatuan ini turut menganjurkan pelbagai program yang berkaitan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja seperti demonstrasi keselamatan, pendedahan bahaya di tempat kerja dan mempromosi budaya kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Selain itu persatuan ini turut aktif menjalinkan kerjasama bersama dengan pelbagai badan bukan kerajaan dan persatuan lain demi menjaga keharmonian alam sekitar.

Image
 • EHSAn Go Creative!
 • EHSAn Assembly 2019
 • English WEEK
 • EHSAn Go Fitness
 • First Impression Talk
 • Sukarelawan Rumah Anak Yatim (MISA)
 • Safety, Health & Environment Day
 • Food handling Course (NADA, SMF)
 • Seminar HIS
 • Majlis Iftar Jamaie
 • EHSAn Mini Orientation 2019
 • Weeks Without Plastic Straw (WWPS)
 • Annual Grand Meeting (AGM) 2019