• Call Us On

    +603 3258 4300

  • Fax Us On

    +603 3258 4599

Persatuan yang terdiri daripada gabungan beberapa pelajar dibawah Fakulti Sains Kesihatan ini diwujudkan bertujuan untuk menjadi medium penyampai bagi segala maklumat dan aktiviti yang telah serta dan yang bakal dijalankan oleh Fakulti Sains Kesihatan kepada pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) secara amnya dan perlajar Fakulti Sains Kesihatan secara khususnya. Di samping itu, Persatuan Lensa juga menyediakan beberapa khidmat serta alatan dari segi multimedia dan ICT kepada semua persatuan dibawah Fakulti Sains Kesihatan.

Persatuan Lensa merupakan sebuah persatuan yang diwujudkan khas bagi pelajar Fakulti Sains Kesihatan untuk memberi pengalaman serta ilmu tambahan berkaitan multimedia dan ict kepada ahli ahlinya. Kelab yang dianggotai sepenuhnya oleh pelajar Fakulti Sains Kesihatan ini diketuai oleh seorang Presiden dan dibantu oleh seorang Timbalan Presiden serta beberapa Ahli Jawatankuasa yang dilantik mengikut Exco yang diperlukan.

Image
  • Bengkel Editorial
  • Campus Through the Lens