• Call Us On

  +603 3258 4300

 • Fax Us On

  +603 3258 4599

Image
 1. Memastikan program dan aktiviti pelajar seiring dengan matlamat Fakulti sains Kesihatan untuk meningkatkan `visibility` dan bersifat kolaborasi antara persatuan dalaman FSK mahupun organisasi luar.
 2. Meningkatkan mutu dan penglibatan pelajar persatuan pemulihan carakerja dalam menjayakan mana-mana aktiviti dan mampu untuk mengharumkan nama persatuan dan merangkul pencapaian yang boleh dibanggakan
 3. Membuka lebih banyak peluang untuk pelajar persatuan menglibatkan diri untuk mengasah bakat kepimpinan dan menjana “soft-skills” melalui program-program yang bakal dijalankan
 4. Menggalakkan mahasiswa yang memiliki kemahiran-kemahiran yang bermanafaat melalui program-program yang bersifat ilmiah, keusahawanan, kerohanian, dan kebudayaan

“Occupational Therapy Students Association” atau lebih dekenali sebagai OTSA adalah salah satu persatuan yang berada dibawah naungan Fakulti Sains Kesihatan (FSK) yang mewakili pelajar-pelajar pemulihan carakerja peringkat Diploma dan juga Ijazah Sarjana Muda. Persatuan ini ditubuhkan bagi merancang aktiviti-aktiviti pada peringkat persatuan, mahupun peringkat yang lebih tinggi bagi mencapai matlamat-matlamat yang tertentu seperti melahirkan pelajar persatuan yang memiliki nilai-nilai positif dalam semua aspek melalui program yang telah dirancang secara ‘holistic’ dan seterusnya menjadikan mereka mahasiswa yang pro-aktif dan berdaya saing disamping mampu mencapai tahap akedemik yang bemberangsangkan. Persatuan ini diketuai oleh barisan majlis tertinggi yang terdiri daripada pelajar pemulihan carakerja dan dipantau oleh dua orang penasihat yang dilantik dalam kalangan pensyarah yang berperanan sebagai penasihat persatuan.

Image
 • Hi-Fest
 • The Angels Between Us
 • Mind Setting And Health Screening
 • Uitm Ot Day & Fat Burner Charity Run
 • Orientasi Pelajar Baru
 • Annual Grand Meeting
 • Program Bersama Pelajar Berkeperluan Khas( Sk. Kuang)
 • Kursus Pimpinan Organisasi
 • Femos 2019
 • Iiice 2019
 • Lets Jog Ot