Image

Peruntukan Undang-undang Bagi Keperluan Penggunaan & Pelupusan Bahan Kimia Di Makmal

SPEAKER
Encik Mohd Izwan Bin Masngut, Koordinator Sektor Keselamatan Pekerjaan COSHaw, UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam.
Anjuran Bahagian Pengurusan Makmal, Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam

DATE

22 Oktober 2021

TIME

10.00 - 11.00 am

PLATFORM

CISCO Webex

Contact Us

Fakulti Sains Kesihatan
UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam

42300 Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

wacanafsk@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4300
Fax: +603-3258 4599