Undergraduate@ FSK

HS110 DIPLOMA KEJURURAWATAN**

 

FAKULTI SAINS KESIHATAN

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

Bil

Nama Program | Kod UiTM/Kod UPU | Tempoh Pengajian | Syarat Am Universiti

Lepasan

Syarat Khas Program

 

 

1

Terbuka kepada pemohon aliran

Sains/Teknikal dan Sastera

Diploma Kejururawatan 

HS110 / UE4723001  

(3 tahun / 6 Semester)

 

Terbuka kepada keturunan Melayu, Anak Negeri Sabah, Anak Negeri Sarawak dan Orang Asli Sahaja.

 

(Pengambilan Sesi Jun sahaja)

 

Syarat Am Universiti

Memiliki SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu

DAN

Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

 

1.     Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan oleh Universiti

 

2.     Calon PERLU memiliki keputusan MUET  yang telah ditetapkan sebelum memohon ke peringkat Sarjana Muda

 

Calon lelaki sangat digalakkan memohon

 

Nota :

SYARAT KHAS LEMBAGA JURURAWAT

MALAYSIA

Mempunyai status kesihatan yang memenuhi syarat program dan memenuhi kriteria Lembaga Jururawat Malaysia seperti berikut :

1) Mesti disahkan sihat tubuh badan oleh Pegawai Perubatan Berdaftar dari Institusi Latihan yang diiktiraf.

LEPASAN SPM

 

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam Empat (4) mata pelajaran berikut:

•           Matematik / Matematik Tambahan

•           Sains / Biologi / Kimia / Fizik / Sains Gunaan

•           Bahasa Inggeris

•           Satu (1) mata pelajaran yang lain

 

DAN

 

Calon tidak buta/buta warna dan tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal  yang menyukarkan kerja-kerja amali

 

LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM

Lulus Naik Taraf (LNT)  program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG: 3.00

DAN

Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam empat (4) mata pelajaran berikut:

•       Matematik / Matematik Tambahan 

•       Sains / Biologi / Kimia / Fizik / Sains Gunaan 

•       Bahasa Inggeris 

•       Satu (1) mata pelajaran lain

 

DAN

Calon tidak buta/buta warna dan tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal  yang menyukarkan kerja-kerja amali

 

 

Dikemaskini sehingga Disember 2020

 

 

 

FAKULTI SAINS KESIHATAN

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

Bil

Nama Program | Kod UiTM/Kod UPU | Tempoh Pengajian | Syarat Am Universiti

Lepasan

Syarat Khas Program

 

 

2)       Pemohon/Pelajar dengan masalah berikut; HIV/AIDS, Hepatitis B atau C, sebarang masalah kesihatan mental, Epilepsi, dan sebarang penyakit kronik yang lain TIDAK BOLEH diterima masuk ke dalam program kejururawatan.

 

3)       Pemohon/Pelajar mestilah TIADA sebarang kekurangan pada fizikal atau gangguan pancaindera yang boleh menyebabkan kesukaran melaksanakan perawatan kejururawatan.

 

 

 

* - Program ini ditawarkan di UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam
** - Program ini ditawarkan di UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam dan UiTM Sarawak Kampus Kota Samarahan
Image
Image
Image
Image

Contact Us

Fakulti Sains Kesihatan
UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam

42300 Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

wacanafsk@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4300
Fax: +603-3258 4599