Top Management

   
 

Profesor Dr. Zulkhairi Hj. Amom
Dekan

Tel :+603 3258 4300
Fax : +603 3258 4599

 

Profesor Madya Dr. Siti Nazrina Camalxaman
 
Timbalan Dekan
(Hal Ehwal Akademik)

Tel : +603 3258 4304
Fax : +603 3258 4599

Romizan Jathin
Timbalan Dekan
(Hal Ehwal Pelajar)

Tel : +603 3258 4303
Fax : +603 3258 4599

Profesor Madya Ts. Dr. Nazri Che Dom
Timbalan Dekan
(Penyelidikan & Jaringan Industri)

Tel : +603 3258 4302
Fax : +603 3258 4599

     
 

Mohamad Zahid Ahmad
Penolong Pendaftar Kanan

Tel : +603 3258 4507

 

Contact Us

Fakulti Sains Kesihatan
UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam

42300 Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

wacanafsk@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4300
Fax: +603-3258 4599