Staff Directory@FSK

PENGURUSAN EKSEKUTIF | TOP MANAGEMENT
 

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMAIL

Profesor Dr. Zulkhairi Hj Amom

Profesor Dr. Zulkhairi Hj Amom

Dekan | Dean

603 3258 4301

zulkha2992@uitm.edu.my

Dr Siti Nazrina Camalxaman

Profesor Madya Dr Siti Nazrina Camalxaman

Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik | Deputy Dean (Academic Affairs)

603 3258 4304

sitinazrina@uitm.edu.my
En Romizan Jathin

Romizan Jathin

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) | Deputy Dean (Students Affairs)

603 3258 4303

romiz877@uitm.edu.my
PM Ts. Dr Nazri Che Dom

Profesor Madya Ts. Dr Nazri Che Dom

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Jaringan Industri) | Deputy Dean (Research & Industrial Linkages)

603 3258 4302

nazricd@uitm.edu.my
Mohamad Zahid Ahmad

Mohamad Zahid Ahmad

Penolong Pendaftar Kanan

603 3258 4507

 

Joyah Yusof

Setiausaha Kanan | Secretary

603 3258 4300

joyahy@uitm.edu.my

Contact Us

Fakulti Sains Kesihatan
UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam

42300 Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

wacanafsk@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4300
Fax: +603-3258 4599